Ohlášení stavby (někdy také označované jako ohláška) je zjednodušená verze stavebního povolení, kterou jde získat rychleji než klasické stavební povolení. Stavební ohlášení dnes zpravidla postačí např. pro novostavby rodinných domů nebo stavbu chaty. Stavba musí splňovat podmínku zastavěné plochy do 150 m2 a dům by měl mít maximálně jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zároveň stavba nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Spolu s ohlášením stavby stavebník stavebnímu úřadu musí nově doložit, že vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich informoval o svém stavebním záměru, ideálně podpis na výkresu situace a výkresech pohledů. Na těchto výkresech je nutné mít podpisy sousedů včetně uvedeného jména, adresy, narození a čísla jeho pozemku.

Ohlášenou stavbu lze provést na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Nebude-li Vám souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz, platí, že stavební úřad souhlas udělil. Jestliže stavební úřad s provedením ohlášené stavby souhlasí, ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé Vám zašle. Ať už bydlíte v domě či bytě, dřív nebo později Vás budou určitě čekat větší nebo menší stavební úpravy jako jsou například přístavba, rekonstrukce koupelny a další. S tím se samozřejmě pojí povinnost na ohlášení drobné stavby stavebnímu úřadu.

Pro větší stavby už musíte mít stavební povolení, někdy je potřeba i při rekonstrukci bytu, pokud zasahujete do nosných stěn domu nebo se přestavbou změní vzhled domu.

Rádi ušetříme Vás čas a o stavební ohlášení se postaráme, zavolejte na 724 601 020. Vše vyřídíme za Vás.