Na stavbu, která převyšuje rozměry stavby na ohlášení, je třeba již stavební povolení. Jedná se také o přípojky, rekreační stavby, rozsáhlejší rekonstrukce, kde již zasahujeme do nosných konstrukcí. V těchto případech je nutné také absolvovat územní řízení a územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace se přikládá stejného rozsahu jako k ohlášení. Správní řízení se provádí. Stavba podléhá kolaudačnímu řízení. Poplatek je vybírán ve výši 300 Kč. Lhůta na vyřízení činí 60 dnů.

Přílohy ke stavebnímu povolení

  • doklad prokazující právo k pozemku či stavbě v případě, že toto se nedá ověřit v katastru nemovitostí
  • plná moc pokud za Vás vyřizuje ohlášení zástupce
  • projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních
  • plán kontrolních prohlídek stavby – předložíte návrh harmonogramu důležitých fází stavby
  • informace o splnění podmínek dotčených orgánů
  • doklady o jednání s účastníky řízení – než podáte žádost o stavební povolení, získejte prohlášení od vlastníků sousedních pozemků, že proti stavbě nic nenamítají. Souhlas sousedů nám usnadní stavební řízení. (samozřejmě zajistíme za vás, pokud nás o to požádáte)
  • územní rozhodnutí či územní souhlas, pouze pokud je to nutné závazná stanoviska dotčených orgánů. Oproti ohlášení stavby se ke stavebnímu povolení přidává ještě vyjádření hasičů. Bohužel nutno dodat, že 30 procent požárních zpráv dodaných s projektovou dokumentací je špatně.
  • stanoviska vlastníků sítí a komunikací na které se stavba bude napojovat

Rádi ušetříme Vás čas a o stavební povolení se postaráme, zavolejte na 724 601 020. Vše vyřídíme za Vás.